Yayılma Tablası Deney Seti

STANDARTLAR  TS EN 12350-5

ParsRos Yayılma Tablası Deney seti,  yüksek işlenebilirlikteki (yayılma değeri 340 mm ve 600 mm arasında) beton

karışımlarının kıvam ölçümünde kullanılır.