Vebe Test Cihazı

STANDARTLAR  TS EN 12350-3; ASTM C 1170, C 1176

PRS-A0560/E model Vebe Test Cihazı, TS EN 12390-3 e uygun olarak, Vebe süresinin belirlenmesi

yoluyla taze betonkıvamının belirlenmesinde kullanılır. Silindir hazne,  slump konisi, saydam disk, doldurma

hunisi ve şişleme çubuğu ile birlikte verilir.

PRS-A0560/A    model Vebe  Test Cihazı,  ASTM C 1170  e uygun olarak, silindirle sıkıştırılmış betonda,

kıvam ve yoğunluk tayinin de kullanılır. Silindir hazne, saydam diskli metal kol ve 50 lb kütle ile birlikte verilir.