Toprak Örneği Alma Burgu Seti

Bu set ile değişik toprak yapılarında aşağı doğru 5 m. derinliğine kadar ; Taban suyu gözlem kuyusu açmak , toprak numunesi almak

ve permeabilite test çalışmalarında burgu deliği delmek mümkündür.

Toprak etüdü ve toprak test araştırmalarında çok uygundur.

Elle sökülüp takılabilen bu setin Toprak-Etüdü ve drenaj çalışmalarında kullanımı çok kolay ve pratiktir.