Titreşimli Tokmak Seti (Kango Çekici )

Titreşimli Tokmak Seti, yol yapımında kullanılan temel ve alt temel malzemelerine ait deney numunelerinin  sıkıştırma yolu ile

hazırlanmasında kullanılır.

PRS-ZE0630 Deney  Seti, bitümlü karışım deney numunelerinin hazırlanmasında da kullanılır.