Proktor Penetrometre

STANDARTLAR  ASTM D1558

Yay Tipi Proktor Penetrometre ince taneli toprakların rutubet-penetrasyon direnci ilişkisinin belirlemesinde kullanılır.

Yay yükleme sistemli aparatın yük skalası, 10lbf ile 150 lbf aralığında, 2 lbf aralıkla taksimatlandırılmıştır.