Profometer PM 630 Donatı Tespit Cihazı

Profometer PM-630 Donatı Tespit Cihazı gelişmiş bir paspayı ölçer olup donatının yerinin tespitinde, paspayı derinliği ve

donatı çapının zarasız yöntem ile belirlenmesinde kullanılır