Kaya Numunesi Pürüzlülük Katsayısı Ölçüm Cihazı

Kaya Numunesi Pürüzlülük Katsayısı Ölçüm Cihazı , bir kaya örneğinin veya bir eklemin pürüzlülük katsayısını ölçer.

Numune, genellikle uzunlamasına bir kaya çekirdeği ya da başka bir ikiye yerleştirilmiş bir göbektir.

Ünite ayrıca, yüksek güneş ışınlarına maruz kalan bir barajın eğimini örten bitümlü karışımların muhtemel akış eğilimini test etmek

için de tasarlanmıştır.