Eritme Potası 3 litre kapasiteli

Eritme Potası; kükürt, grafit, parafin vb.  başlıklama malzemelerinin eritilmesi için kullanılır

Aparat, iyi izole edilmiş çelik ceket içerisindeki 3 litre kapasiteli alüminyum eritme potası, sıcaklığın ortam

sıcaklığı ile 200 ºC’ arası bir sıcaklıkta sabit tutulmasını sağlayan termostat kontrollü ısıtma sistemi

ve kapaktan oluşur.