Çimento Büzülme ve Genleşme Kalıpları

STANDARTLAR ASTM C151, C157, C452, C490, C596; TS EN 12617-4

İki ve üç gözlü çimento büzülme kalıpları, dijital boy ölçüm çerçevesi (PRS-CM0037 veya PRS-CM0038) ile birlikte çimento

esaslı harçların lineer büzülme/genleşme ölçümünde kullanılacak prizma numunelerinin  standartlara uygun olarak hazırlanmasında

kullanılır.