Büzülme Limiti Deney Seti

STANDARTLAR  ASTM D427;  AASHTO T92;  UNE 103-108;  UNI 10014

İnce taneli kohezyonlu toprakların su içeriği plastik limit değerinin altına düştüğünde, toprak  büzülme limitine ulaşana kadar

büzülme devam eder.

Bu deney metodu ile büzülme limiti, büzülme oranı, hacimsel büzülme ve lineer büzülme tayin edilir.