Büyük Kür Tankları

STANDARTLAR  TS EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511

PRS-B0950 metal, PRS-B0960 ve PRS-B0962 plastik kür tankları, küp veya silindir şekilli beton

numunelerinin kürü için tasarlanmıştır.

Su sıcaklığının, ortam sıcaklığı ile 40 ºC arasında istenen sıcaklığa ± 2 ºC hassasiyette ayarlanabilmesini

sağlayan termostat kontrollü kür tankı ısıtıcısı, dijital göstergelidir.

Taşınabilir ısıtıcı, kür tankında kullanıcı tercihine bağlı olarak konumlandırılabilir.