Beton Karbonatlaşma Test Seti

Beton Karbonatlaşma Test Seti ; beton yüzeyinde karbonatlaşma derinliğinin ölçülmesine izin verir.

Test edilen beton numunesinin yüzeyine karbonatlaşma ile ilişkili alkalinite kaybını tespit etmek için fenolftalein çözeltisi püskürtülür.

Beton kaplama ile donatı arasında korelasyon varsa, karbonatlaşma kaynaklı korozyon riski ölçülebilir.