Basınç Dayanım Deney Jigi

STANDARTLAR  : ASTM D2938

Basınç Dayanım Deney Jigi, 50mm ile 55 mm arası çaplı ve 100mm ile 110 mm arası yüksekliğe sahip kaya karot numunelerinin

tek eksenli basınç dayanım deneylerinde kullanılır.