ÇİMENTO: Su ile ıslatıldığında hidrotasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bir bağlayıcıdır.

Beton karışımını oluşturmakta kullanılan çimento, agrega ve su gibi temel malzemelerin karıştırma işleminden hemen önce veya karıştırma işlemi esnasında beton karışımının içerisine katılan malzemeye Beton Katkı Maddesi denilmektedir. Beton katkı maddeleri, betonun bazı özelliklerini değiştirerek performansını artırabilmekte / veya betonun daha ekonomik olmasını sağlayabilmek için kullanılmaktadır.

Çimentonun içeriğinin ve kalitesinin belirlenmesinde  birçok deney metodu kullanılmaktadır .

Bunlardan bazılaşı şu şekildedir ;

Çimento Tane yoğunluğu Deneyi ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Özgül Yüzey ( Blaine Deneyi ) ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento  Elek kalıntısı (90µ)  ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Priz Süresi ve Kıvam Tayini  (TS EN 196-3+A1:2010 )

Genleşme tayini ( TS EN 196-3+A1:2010 )

Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün)  ( TS EN 196-1:2009 )

Çimento Klorür miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfat miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Kızdırma Kaybı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası (  TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfür Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Çözünmeyen kalıntı tayini  ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi ( ASTM C 1012 )

Çimento Sülfata maruz kalan harçların potansiyel uzama tayini (Sülfata karşı direnç deneyi)  ( ASTM C 452-15 )

Sayfalama
Sıralama

1–35 / 47 sonuç gösteriliyor

Blaine Hava Geçirgenlik Test Cihazı

STANDARTLAR  TS EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T153 Portland çimentosu, kireç,  vb. pudra boyutlu malzemelere ait tane inceliğinin, özgül yüzey olarak belirlenmesinde kullanılır. PRS-CM0046 Referans Çimento, ayrıca sipariş edilmelidir.

Çamur Terazisi

  Saha uygulamaları için ideal bir ekipman olan çamur terazisi, çamur yoğunluğunun belirlemesinde hassas ve kolay bir yöntem sağlar. Okumaların doğruluğu, sondaj çamuru sıcaklığından etkilenmez

Çimento Penetrometresi

Ürün Kodu Ürün Özellikleri PRS- CM0065  Çimento  Penetrometresi   STANDARTLAR TS EN 413-2, 459-2, 1015-4 Çimento Penetrometresi Aparatı, harç çimentosu, yapı kireci ve alçıların kıvam ölçümünde kullanılır. Cihaz, deney kabı, deney kabının yerleştirildiği çelik taban plakası, ...

Çimento Akış Konisi Test Seti

STANDARTLAR : EN 445-NF P18-358,P18 507 Çimento Akış Konisi ; çamur ve harç gibi sıvı malzemeleri akış viskozitelerini ölcmek için kullanılır. Çimento  harcının akışkanlığı 1000 ml’de 17 ile 25 saniyeler arasında ölçüm gözlemlenir. Ürün, korozyona karşı paslanmaya ...

Çimento Büzülme ve Genleşme Kalıpları

STANDARTLAR ASTM C151, C157, C452, C490, C596; TS EN 12617-4 İki ve üç gözlü çimento büzülme kalıpları, dijital boy ölçüm çerçevesi (PRS-CM0037 veya PRS-CM0038) ile birlikte çimento esaslı harçların lineer büzülme/genleşme ölçümünde kullanılacak prizma numunelerinin  standartlara ...

Çimento Hava Ölçer

STANDARTLAR  TS EN 413-2,  459-2, 1015-7  PRS-CM0066 Hava ölçer; çimento pastası, çimento ve kireç harcı v.b. ürünlerde hava miktarı ölçülmesinde kullanılır. Hava ölçer dökme alüminyumdan üretilmiştir.  

Çimento Numune Alma Aparatı

STANDARTLAR  TS EN 196-7; ASTM C183; AASHTO T127 PRS-CM001 model numune alıcılar, pirinçten üretilmiş ve paketlenmiş çimentodan numune alınmasında kullanılır PRS-CM002 model Numune Alıcı, dökme çimentodan numune alınmasında kullanılır.

Çimento Permeabilite Test Cihazı 3 Üniteli

Çimento Permeabilite Test Cihazı ; çimento harcı numunelerinin basınç altında su geçirimsizliğinin belirlenmesi için tasarlanmıştır. Numune kabı 100 mm çapında ve 50 mm yüksekliğindedir. Kap su hücresi ve alt plaka arasına yerleştirilir. Testin yapılması için basınç ...

Çimento Sarsma Cihazı ( Şok Masası )

STANDARTLAR TS EN 196-1; ISO 679 Sarsma cihazı,  40x40x160 mm boyutlu kalıptaki çimento numunesinin sıkıştırmasında kullanılır. Cihaz, EN 196-1 e uygun olarak, 60 devir/dakika ’lık sarsma periyodunda 15 mm yükseklikten düşme yapan kalıbın bağlandığı tabladan oluşur. ...

Çimento Yayılma Tablası

STANDARTLAR ASTM C230; TS EN 459-2, 1015-3 Çimento, kireç ve harç kıvamının belirlenmesinde kullanılır. PRS-CM0060/A ASTM standardına, PRS-CM0060/E ise TS EN standardına uygundur. Elle çalıştırılan modeller dışında,  motorlu modeller de mevcuttur.  

Dijital Pull Off Test Cihazı

STANDARTLAR : EN 1542,EN 1015-12,EN 13687-2,EN 13963, EN 14496 Pull Off Test  cihazı kireç, alçı, sıva gibi malzemeler üzerine ilgili standartlardaki en büyük çekme yükünün tayini için tasarlanmıştır. Cihaz aşağıda yer alan ürünler ile birlikte temin ...

İklimlendirme Test Kabini

STANDARTLAR: EN 13329; EN 318: 2002; EN 13383-2; EN 12390-2; EN 1367-1; EN 1348 BSEN 13383-2 Climatic  Test Chamber is suitable for testing applications in Aggregates, Cement, Concrete, Bricks, Blocks, Asphalt and other construction materials Optional ...

İklimlendirme Test Kabini

STANDARTLAR : EN 196-1 Hücre, Paslanmaz Çelikten, dış gövde yüksek nem değerinden etkilenmeyecek şekilde epoksi boyalı galvaniz çelikten imal edilmiştir. Kapının içinde yer alan, ısıya ve neme dayanıklı cam ile korunan yeterli güçteki lambalar numunelere, gün ...

Kalsimetre

Kalsimetre, kireçtaşı ve kireçli karışımların içindeki CaCO3 ‘ı tespit etmek amacıyla kullanılır. Kalsimetre,  büret ve cam tutuculardan oluşur.

Kül Fırını

STANDARTLAR  TS EN 196-2; ASTM C25, C115 PRS-CM1462 Kül Fırını, çimento, yapı kireci, v.b. malzemelerde, kızdırma kaybı ve çözünmeyen kalıntı miktarının belirlenmesinde kullanılır.

Kür Kabini

STANDARTLAR  TS EN 196-1; ISO 679 PRS-CM0100 Kür Kabini, çimento, beton ve diğer harç numuneleri küründe kullanılır. Kalıptaki veya kalıptan çıkmış çimento numuneler için kullanılabilir. Kür kabini çimento numuneleri için 20 ± 1°C sıcaklık, %95'ten fazla ...

Laboratuvar Tipi Bilyalı Değirmen ( Öğütücü )

Laboratuvar Tipi Bilyalı Değirmen ( Öğütücü )  kömür, çimento ve çok çeşitli cevherleri öğütmek için endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çift görevli Laboratuar Öğütme Değirmeni, çıkış hunisi ve bir dizi ayırma ekranı artı numune toplayıcılı komple ...

Le Chatelier Balonu

STANDARTLAR TS EN 196-6, 450-1, 15617-1; ASTM C110, C128, C188, C989; AASHTO T133 Le Chatelier Balonu, hidrolik çimento, betonda kullanılan yüksek fırın cürufu ve uçucu kül,  ince agrega (filler), kireç  v.b. malzemelerin yoğunluk  tayininde kullanılır.

Le Chatelier Deney Seti

Le Chatelier Deney Seti, aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir. Le Chatelier kalıp (3 adet) 50x50 mm cam plaka (6 adet) 100 gr ağırlık (3 adet) 300 gr ağırlık Sıkıştırma çubuğu, çap 17mm ve ağırlık 70 gr Çelik cetvel ...

Le Chatelier Su Banyosu

STANDARTLAR  TS EN 196-3, 450-1, 459-2; TS EN ISO 9597 Le Chatelier Su Banyosu, çimento, betonda kullanılan uçucu kül ve kireç numunelerinin genleşme-hacim değişimi ölçümünde Le Chatelier kalıpları ile birlikte kullanılır Su banyosu iç haznesi ve ...