ÇİMENTO: Su ile ıslatıldığında hidrotasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bir bağlayıcıdır.

Beton karışımını oluşturmakta kullanılan çimento, agrega ve su gibi temel malzemelerin karıştırma işleminden hemen önce veya karıştırma işlemi esnasında beton karışımının içerisine katılan malzemeye Beton Katkı Maddesi denilmektedir. Beton katkı maddeleri, betonun bazı özelliklerini değiştirerek performansını artırabilmekte / veya betonun daha ekonomik olmasını sağlayabilmek için kullanılmaktadır.

Çimentonun içeriğinin ve kalitesinin belirlenmesinde  birçok deney metodu kullanılmaktadır .

Bunlardan bazılaşı şu şekildedir ;

Çimento Tane yoğunluğu Deneyi ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Özgül Yüzey ( Blaine Deneyi ) ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento  Elek kalıntısı (90µ)  ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Priz Süresi ve Kıvam Tayini  (TS EN 196-3+A1:2010 )

Genleşme tayini ( TS EN 196-3+A1:2010 )

Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün)  ( TS EN 196-1:2009 )

Çimento Klorür miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfat miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Kızdırma Kaybı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası (  TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfür Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Çözünmeyen kalıntı tayini  ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi ( ASTM C 1012 )

Çimento Sülfata maruz kalan harçların potansiyel uzama tayini (Sülfata karşı direnç deneyi)  ( ASTM C 452-15 )

Sayfalama
Sıralama

1–15 / 47 sonuç gösteriliyor

Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı

STANDARTLAR  ASTM C151, C490; UNE 7207 Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı, sertleşmiş çimento numunelerinde genleşme ölçümü için tasarlanmış bir cihazdır. 154 mm çapında ve 430 mm yüksekliğindeki yüksek basınçlı buhar kabında, aynı anda 10 adet numuneye deney ...

Vikat Setleri

STANDARTLAR  TS EN 196-3, 480-2; ASTM  C 187, 191; AASHTO T129, 131 Vikat Seti,  çimento priz süresi ve kıvam (karma suyu ihtiyacı) ölçümünde kullanılır. Taşıma Kabı, TS EN vikat kalıbının suya daldırılmasında kullanılır.

Platinyum Kroze ve Kapaklar

Platin ve Platin grubu metaller;  kimyasal korozyon dirençleri, ergime derecelerinin yüksek olmaları nedeniyle kimya laboratuvarları için mükemmel  materyallerdir. Aşağıda Platin ve alaşımlara ait bilgiler mevcuttur: SAF PLATİN:  Ergime Derecesi  1772 C0 dir.  Yumuşaktır  ve kolay şekillendirilebilir. ...

Marsh Hunisi

STANDARTLAR  ISO 2431 ParsRos  Marsh Hunisi  Vizkometresi, akış süresinin ölçülmesi yoluyla, boya, vernik  vb. akışkan malzemelere ait vizkozite ölçümünde  kullanılır.

Manuel Çimento Mikseri

STANDARTLAR  TS EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162   PRS-CM0075 Manuel Çimento Mikseri (yaklaşık 5 litre  kapasiteli), çimento harç ve pastalarının ilgili standartlara uygun olarak karıştırılması için ...

Le Chatelier Su Banyosu

STANDARTLAR  TS EN 196-3, 450-1, 459-2; TS EN ISO 9597 Le Chatelier Su Banyosu, çimento, betonda kullanılan uçucu kül ve kireç numunelerinin genleşme-hacim değişimi ölçümünde Le Chatelier kalıpları ile birlikte kullanılır Su banyosu iç haznesi ve ...

Le Chatelier Deney Seti

Le Chatelier Deney Seti, aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir. Le Chatelier kalıp (3 adet) 50x50 mm cam plaka (6 adet) 100 gr ağırlık (3 adet) 300 gr ağırlık Sıkıştırma çubuğu, çap 17mm ve ağırlık 70 gr Çelik cetvel ...

Le Chatelier Balonu

STANDARTLAR TS EN 196-6, 450-1, 15617-1; ASTM C110, C128, C188, C989; AASHTO T133 Le Chatelier Balonu, hidrolik çimento, betonda kullanılan yüksek fırın cürufu ve uçucu kül,  ince agrega (filler), kireç  v.b. malzemelerin yoğunluk  tayininde kullanılır.