ÇİMENTO: Su ile ıslatıldığında hidrotasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bir bağlayıcıdır.

Beton karışımını oluşturmakta kullanılan çimento, agrega ve su gibi temel malzemelerin karıştırma işleminden hemen önce veya karıştırma işlemi esnasında beton karışımının içerisine katılan malzemeye Beton Katkı Maddesi denilmektedir. Beton katkı maddeleri, betonun bazı özelliklerini değiştirerek performansını artırabilmekte / veya betonun daha ekonomik olmasını sağlayabilmek için kullanılmaktadır.

Çimentonun içeriğinin ve kalitesinin belirlenmesinde  birçok deney metodu kullanılmaktadır .

Bunlardan bazılaşı şu şekildedir ;

Çimento Tane yoğunluğu Deneyi ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Özgül Yüzey ( Blaine Deneyi ) ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento  Elek kalıntısı (90µ)  ( TS EN 196-6:2012 )

Çimento Priz Süresi ve Kıvam Tayini  (TS EN 196-3+A1:2010 )

Genleşme tayini ( TS EN 196-3+A1:2010 )

Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün)  ( TS EN 196-1:2009 )

Çimento Klorür miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfat miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Kızdırma Kaybı Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası (  TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sülfür Tayini ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Çözünmeyen kalıntı tayini  ( TS EN 196-2:2013 )

Çimento Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi ( ASTM C 1012 )

Çimento Sülfata maruz kalan harçların potansiyel uzama tayini (Sülfata karşı direnç deneyi)  ( ASTM C 452-15 )

Sayfalama
Sıralama

1–15 / 51 sonuç gösteriliyor

Blaine Hava Geçirgenlik Test Cihazı

STANDARTLAR  TS EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T153 Portland çimentosu, kireç,  vb. pudra boyutlu malzemelere ait tane inceliğinin, özgül yüzey olarak belirlenmesinde kullanılır. PRS-CM0046 Referans Çimento, ayrıca sipariş edilmelidir.

Çamur Terazisi

  Saha uygulamaları için ideal bir ekipman olan çamur terazisi, çamur yoğunluğunun belirlemesinde hassas ve kolay bir yöntem sağlar. Okumaların doğruluğu, sondaj çamuru sıcaklığından etkilenmez

Çimento Penetrometresi

Ürün Kodu Ürün Özellikleri PRS- CM0065  Çimento  Penetrometresi   STANDARTLAR TS EN 413-2, 459-2, 1015-4 Çimento Penetrometresi Aparatı, harç çimentosu, yapı kireci ve alçıların kıvam ölçümünde kullanılır. Cihaz, deney kabı, deney kabının yerleştirildiği çelik taban plakası, ...

Çimento Akış Konisi Test Seti

STANDARTLAR : EN 445-NF P18-358,P18 507 Çimento Akış Konisi ; çamur ve harç gibi sıvı malzemeleri akış viskozitelerini ölcmek için kullanılır. Çimento  harcının akışkanlığı 1000 ml’de 17 ile 25 saniyeler arasında ölçüm gözlemlenir. Ürün, korozyona karşı paslanmaya ...

Çimento Büzülme ve Genleşme Kalıpları

STANDARTLAR ASTM C151, C157, C452, C490, C596; TS EN 12617-4 İki ve üç gözlü çimento büzülme kalıpları, dijital boy ölçüm çerçevesi (PRS-CM0037 veya PRS-CM0038) ile birlikte çimento esaslı harçların lineer büzülme/genleşme ölçümünde kullanılacak prizma numunelerinin  standartlara ...

Çimento Hava Ölçer

STANDARTLAR  TS EN 413-2,  459-2, 1015-7  PRS-CM0066 Hava ölçer; çimento pastası, çimento ve kireç harcı v.b. ürünlerde hava miktarı ölçülmesinde kullanılır. Hava ölçer dökme alüminyumdan üretilmiştir.  

Çimento Numune Alma Aparatı

STANDARTLAR  TS EN 196-7; ASTM C183; AASHTO T127 PRS-CM001 model numune alıcılar, pirinçten üretilmiş ve paketlenmiş çimentodan numune alınmasında kullanılır PRS-CM002 model Numune Alıcı, dökme çimentodan numune alınmasında kullanılır.