Agregalar, beton, harç, bitümlü karışımlar; binalar, otoyollar, barajlar, demiryolları gibi modern dünyamızı oluşturan inşaat mühendisliği işleri ve yol inşaatlarında kullanılan  inşaat endüstrisinin tüm alanlarında kullanılan temel malzemelerdir.

Agregaların EN, ASTM, AASTHO, BS standartlarına uygun

olması  oldukça önemlidir.

Agregaları;

Genel Ve Geometrik Özelliklerine , Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerine,

Kimyasal Özelliklerine Göre Sınıflandırmak Mümkündür

Sayfalama
Sıralama

1–15 / 33 sonuç gösteriliyor

Abraham Hunisi ( Konisi ) ve Tokmağı

STANDARTLAR : TS EN 1097-6, BS 812:2, UNI 8520-13-16, ASTM C128, NLT 154, DIN 12039 Abraham Hunisi ( Konisi ) ve Tokmağı  agregalarda özgül ağırlık ve su emme tayini sürecinde, 10 mm’den küçük boyutlardaki agregaların doygun ...

Agrega Elek Seti, Ø 200 mm

STANDARTLAR  : EN 993-1, EN933-2, ASTM  E11, AASTHO  T27, BS 410 Elek Analizi, betonda kullanacağımız agreganın granülometri uygun olup olmadığını tespit etmek amaçlı yapılır. Hesaplanarak bulunan granülometri eğrisi ile ideal eğriye ne kadar yakın olduğumuzu tespit ...

Agrega Elek Seti, Ø 300 mm

STANDARTLAR  : EN 993-1, EN933-2, ASTM  E11, AASTHO  T27, BS 410 Elek Analizi, betonda kullanacağımız agreganın granülometri uygun olup olmadığını tespit etmek amaçlı yapılır. Hesaplanarak bulunan granülometri eğrisi ile ideal eğriye ne kadar yakın olduğumuzu tespit ...

Agrega Aşınma Değeri (AAD) Tayin Cihazı

STANDARTLAR : TS EN 1097-8, BS 812-113 Agrega Aşınma Değeri Tayini Cihazı, agreganın yüzey aşınmasına karşı direncinin bir ölçüsü olan Agrega Aşınma Değeri’nin (AAD) belirlenmesinde kullanılır. Cihaz, yatay düzlemde 28-31 devir/dak. hızla dönen 600 mm çapında  ...

Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı

ParsRos Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı, BS 812:112 standartlarına uygun olarak, ani şok veya darbelere karşı bağıl direncin, agrega darbe değeri  (AIV - Aggregate Impact Value) olarak belirlenmesi için kullanılmaktadır

Agrega Kırılma Değeri Deney Seti

Agrega Kırılma Deneyi Deney Setleri agregalarda, kademeli olarak uygulanan basınç yükü altında kırılmaya karşı direncin belirlenmesinde kullanılır. Deney seti; çelik silindir, piston, taban plakası, silindirik ölçü kabı ve şişleme çubuğundan oluşur.

Birim Ağırlık Kovaları

STANDARTLAR : TS EN 1097-3, ASTM C29 Agregalarda, gevşek yığın yoğunluğu ve boşluk hacminin belirlenmesinde kullanılan birim ağırlık kovaları, ilgili standardına uygun olarak yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir.

Böhme ( Yatay ) Aşındırma Test Cihazı

STANDARTLAR : EN 1338, 1339, 1340 Böhme (Yatay) Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taş ve beton ürünlerde, aşınma direncinin belirlenmesinde kullanılır. Cihaz, (30 ± 1) devir/dakika hızla dönen 750 mm çaplı yatay ...

Bölgeçler

STANDARTLAR  TS EN 932-2; ASTM C702; BS 812:1, 1377:1, 1924:1 Bölgeçler, laboratuvara gelen agrega numune kütlelerinden, ilgili testler için gerekli miktarlarda temsili numunelerin elde edilmesinde kullanılır

Diskli Öğütücü

Diskler sert malzemeyi öğütebilecek sertlikte bir malzemeden yapılmıştır, Diskler arasındaki açıklık ayarlanabilir, Disklerden birisinin bağlı olduğu kapak açılıp diskler temizlenebilir,