İnkübatörler

İnkübatörler, PID mikroişlemcili kontrol sistemi ve homojen hava sirkülasyonu sayesinde mükemmel inkübasyon şartlarını

sağlamaktadır.

İnkübatörler, tıp ve veterinerlik alanlarında tüm biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında; ilaç, gıda, kozmetik, sanayi ve

biyoteknolojide araştırma ve kalite kontrol laboratuarlarında kullanılmaktadır.