Brazilian Deney Aparatı ( Endirekt Çekme Dayanımı )

Brazilian deneyi, disk şeklinde hazırlanmış kayaç örneklerinin çapsal yükleme altında çekilme dayanımlarının dolaylı yoldan tayini

amacı ile yapılır.

Bu yöntemle, silindirik kayaç örneklerinin uçlarından sabitlenerek çekilmesi şeklinde uygulanan doğrudan çekme deneyindekine

göre genellikle biraz daha yüksek çekilme dayanımları elde edilmektedir.

Örneklerin deneye hazırlanması ve deneyin yapılışı açısından daha pratik olması nedeni ile Brazilian yöntemi daha yaygın şekilde

kullanılmaktadır.