Sayfalama
Sıralama

1–15 / 31 sonuç gösteriliyor

Agrega Aşınma Değeri Tayini Cihazı

STANDARTLAR : TS EN 1097-8, BS 812-113 Agrega Aşınma Değeri Tayini Cihazı, agreganın yüzey aşınmasına karşı direncinin bir ölçüsü olan Agrega Aşınma Değeri’nin (AAD) belirlenmesinde kullanılır. Cihaz, yatay düzlemde 28-31 devir/dak. hızla dönen 600 mm çapında  ...

Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı

ParsRos Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı, BS 812:112 standartlarına uygun olarak, ani şok veya darbelere karşı bağıl direncin, agrega darbe değeri  (AIV - Aggregate Impact Value) olarak belirlenmesi için tasarlanmıştır.

Agrega Kırılma Değeri Deney Seti

Agrega Kırılma Deneyi Deney Setleri agregalarda, kademeli olarak uygulanan basınç yükü altında kırılmaya karşı direncin belirlenmesinde kullanılır.   Deney seti; çelik silindir, piston, taban plakası, silindirik ölçü kabı ve şişleme çubuğundan oluşur.

Birim Ağırlık Kovaları

STANDARTLAR : TS EN 1097-3, ASTM C29 Agregalarda, gevşek yığın yoğunluğu ve boşluk hacminin belirlenmesinde kullanılan birim ağırlık kovaları, ilgili standardına uygun olarak yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir.

Birim Ağırlık Kovaları

STANDARTLAR : TS EN 1097-3, ASTM C29 Agregalarda, gevşek yığın yoğunluğu ve boşluk hacminin belirlenmesinde kullanılan birim ağırlık kovaları, ilgili standardına uygun olarak yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir.  

Böhme ( Yatay ) Aşındırma Test Cihazı

STANDARTLAR : EN 1338, 1339, 1340 ParsRos Böhme (Yatay) Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taş ve beton ürünlerde, aşınma direncinin belirlenmesinde kullanılır. Cihaz, (30 ± 1) devir/dakika hızla dönen 750 mm çaplı ...

Bölgeçler

STANDARTLAR  TS EN 932-2; ASTM C702; BS 812:1, 1377:1, 1924:1 Bölgeçler, laboratuvara gelen agrega numune kütlelerinden, ilgili testler için gerekli miktarlarda temsili numunelerin elde edilmesinde kullanılır

Diskli Öğütücü

Diskler sert malzemeyi öğütebilecek sertlikte bir malzemeden yapılmıştır, Diskler arasındaki açıklık ayarlanabilir, Disklerden birisinin bağlı olduğu kapak açılıp diskler temizlenebilir,

Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı

STANDARTLAR  : TS EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 10545-6, 12808-2, 13748-1, 13748-2, 14157 ParsRos  Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplamalarında kullanılan doğal taş ve beton ürünlerde aşınma direncinin belirlenmesi amacı ile ...

Kalınlık Tayin Aparatı (Yassılık İndeksi) BS

STANDARTLAR :  BS 812-105.1 Kalınlık Tayin Aparatı,BS standardına göre agrega yığını içindeki yassı tane miktarının kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığının, yani tane kalınlığının (en küçük boyut), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının ...